A BARCA DE RAMÓN

L19-1920-24-0105 “A BARCA DE RAMÓN” LOCALIDADE E CONCELLO: REBORDOCHAO (ALTO XESTOSO), MONFERO PROMOTOR: PILAR FRANCO CABARCOS PROXECTO PRODUTIVO: DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS E DEPORTIVAS (RUTAS EN KAYAK POLO ENCORO DO EUME) COMPLEMENTARIAS A UNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA FAMILIAR INVESTIMENTO: 3.925,36 € PORCENTAXE AXUDA: 44,00 % IMPORTE DA AXUDA: 1.727,16 € ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO

ENGRASE E LAVADO DE VEHÍCULOS

L19-1920-24-0104 “ENGRASE E LAVADO DE VEHÍCULOS” LOCALIDADE E CONCELLO: PONTEDAPEDRA (QUEIXEIRO), MONFERO PROMOTOR: MADERAS SILVAR, S.L. PROXECTO PRODUTIVO: Acondicionamento dunha zona anexa ao taller de maquinaria como lavado de vehículos e maquinaria pesada INVESTIMENTO: 54.550,00 € PORCENTAXE AXUDA: 44,60 % IMPORTE DA AXUDA: 24.329,30 € ESTADO DO PROXECTO: EN EXECUCIÓN

A PALLEIRA DE LOURÁN

L17-1920-24-0025 “A PALLEIRA DE LOURÁN” LOCALIDADE E CONCELLO: RESTREBAS, MONFERO PROMOTORA: ANA MARÍA JOVE BOUZA PROXECTO PRODUTIVO: REHABILITACIÓN DE DÚAS EDIFICACIÓNS ANEXAS Á VIVENDA DE TURISMO RURAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TRADICIONAIS COMPLEMENTARIAS  ÁS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN INVESTIMENTO: 75.480,00 € PORCENTAXE AXUDA: 48,50 % IMPORTE DA AXUDA: 36.607,80 € ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO

TALLER REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E FORESTAL

L17-1920-24-0022 “TALLER REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E FORESTAL” LOCALIDADE E CONCELLO: PONTEDAPEDRA (QUEIXEIRO), MONFERO PROMOTOR: MADERAS SILVAR, S.L. PROXECTO PRODUTIVO: MONTAXE DUN TALLER PARA A MAQUINARIA AGRÍCOLA E FORESTAL, E COMPRA DE VEHÍCULO TODOTERREO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TALLER MÓBIL INVESTIMENTO: 217.454,85 € PORCENTAXE AXUDA: 46,70 % IMPORTE DA AXUDA: 101.551,42 € ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO

Go to Top