L17-1920-24-0022 “TALLER REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA E FORESTAL”
LOCALIDADE E CONCELLO: PONTEDAPEDRA (QUEIXEIRO), MONFERO
PROMOTOR: MADERAS SILVAR, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: MONTAXE DUN TALLER PARA A MAQUINARIA AGRÍCOLA E FORESTAL, E COMPRA DE VEHÍCULO TODOTERREO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE TALLER MÓBIL
INVESTIMENTO: 217.454,85 €
PORCENTAXE AXUDA: 46,70 %
IMPORTE DA AXUDA: 101.551,42 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO