L17-1920-24-0025 “A PALLEIRA DE LOURÁN”
LOCALIDADE E CONCELLO: RESTREBAS, MONFERO
PROMOTORA: ANA MARÍA JOVE BOUZA
PROXECTO PRODUTIVO: REHABILITACIÓN DE DÚAS EDIFICACIÓNS ANEXAS Á VIVENDA DE TURISMO RURAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES TRADICIONAIS COMPLEMENTARIAS  ÁS DE ALOXAMENTO E RESTAURACIÓN
INVESTIMENTO: 75.480,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 48,50 %
IMPORTE DA AXUDA: 36.607,80 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO