L19-1920-24-0104 “ENGRASE E LAVADO DE VEHÍCULOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: PONTEDAPEDRA (QUEIXEIRO), MONFERO
PROMOTOR: MADERAS SILVAR, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: ACONDICIONAMENTO DUNHA ZONA ANEXA AO TALLER DE MAQUINARIA COMO LAVADO DE VEHÍCULOS E MAQUINARIA PESADA
INVESTIMENTO: 54.550,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 44,60 %
IMPORTE DA AXUDA: 19.831,55 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO