Project Description

L19-1920-24-0104 “ENGRASE E LAVADO DE VEHÍCULOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: PONTEDAPEDRA (QUEIXEIRO), MONFERO
PROMOTOR: MADERAS SILVAR, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: Acondicionamento dunha zona anexa ao taller de maquinaria como lavado de vehículos e maquinaria pesada
INVESTIMENTO: 54.550,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 44,60 %
IMPORTE DA AXUDA: 24.329,30 €
ESTADO DO PROXECTO: EN EXECUCIÓN