L20-1920-24-0141 “ADQUISICIÓN AUTOBÚS”
LOCALIDADE E CONCELLO: MONFERO
PROMOTOR: CONCELLO DE MONFERO
PROXECTO NON PRODUTIVO: ADQUISICIÓN AUTOBÚS ADAPTADO PARA PRESTAR SERVIZO DE DESPRAZAMENTO Á POBOACIÓN QUE O PRECISE
INVESTIMENTO: 100.672,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 83 %
IMPORTE DA AXUDA: 34.798,05 €