Project Description

L19-1920-24-0105 “A BARCA DE RAMÓN”
LOCALIDADE E CONCELLO: REBORDOCHAO (ALTO XESTOSO), MONFERO
PROMOTOR: PILAR FRANCO CABARCOS
PROXECTO PRODUTIVO: DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS E DEPORTIVAS (RUTAS EN KAYAK POLO ENCORO DO EUME) COMPLEMENTARIAS A UNHA EXPLOTACIÓN GANDEIRA FAMILIAR
INVESTIMENTO: 3.925,36 €
PORCENTAXE AXUDA: 44,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 1.727,16 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO