L19-1920-24-0128 “CENTRO DE DÍA XESTAL”
LOCALIDADE E CONCELLO: O XESTAL, MONFERO
PROMOTOR: CENTRO DE DÍA XESTAL, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: ESTABLECEMENTO DUN CENTRO DE DIA PARA MAIORES, NUNHA ZOA RURAL CON UNHA POBOACIÓN MOI ENVELLECIDA
INVESTIMENTO: 251,231,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 50,00 %,
IMPORTE DA AXUDA: 61.042,66 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO