Convocatoria de axudas

O luns 30 de Decembro de 2.019 publicouse no DOGA a convocatoria das axudas do Leader para as anualidades de 2.020 e 2.021.

Estás axudas convocadas pola A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, da Consellería de Medio Rural, para a execución de proxectos ao abeiro da medida Leader do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, están cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, e presentan unha modificación das bases que rexeron as convocatorias das anualidades de 2.017 a 2.019.

Descarga bases Reguladoras [+]

Proxectos beneficiarios