L21-1920-24-0166: “IMPLANTACIÓN DE SISTEMA SILVOPASTORAL CON CABALO GALEGO NOS MONTES DO CHÁ”
LOCALIDADE E CONCELLO: BRIÓN, FERROL
PROMOTOR: ASOCIACIÓN COMUNEIROS DO CHÁ
PROXECTO NON PRODUTIVO: CREACIÓN DUN SISTEMA SILVOPASTORAL CON CABALO NOS MONTES DO CHÁ ,UNHA FERRAMENTA DE XESTIÓN IMPRESCINDIBLE DUN PROXECTO MÁIS AMPLO DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DOS MONTES DO CHÁ NO QUE A GANDERÍA EXTENSIVA REVÉLASE COMO UNA FERRAMENTA INDISPENSABLE PARA A XESTIÓN DA BIOMASA DO MONTE.
INVESTIMENTO: 23.403,78 €
PORCENTAXE AXUDA: 78,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 18.254,95 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO