L21-1920-24-0155 “HUMANIZACIÓN DO CONTORNO DO RÍO BAXOI EN AS FERREÑAS”
LOCALIDADE E CONCELLO: AS FERREÑAS, DOROÑA, VILARMAIOR
PROMOTOR: CONCELLO DE VILARMAIOR
PROXECTO NON PRODUTIVO: INSTALACIÓN DE MESA E BANCOS DE GRANITO RUGOSO, DÚAS BARBACOAS E FONTE
INVESTIMENTO: 27.413,93 €
PORCENTAXE AXUDA: 31,50 %
IMPORTE DA AXUDA: 8.588,14 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO