Project Description

L17-1920-24-0061 “COMERCIO E FACTURA ELECTRÓNICOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: CALZADOS, A CAPELA
PROMOTOR: COOPERATIVA PRODUTORES CAMPO CAPELA, S.C.G.
PROXECTO PRODUTIVO: adaptación de estrutura informática e de programación, para integración de documentos electrónicos en Plataforma EDI, E NOVA PÁXINA WEB CENTRADA NO COMERCIO
INVESTIMENTO: 13.954,50 €
PORCENTAXE AXUDA: 50,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 6.977,25 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO