L21-1920-24-0160 “AMPLIACIÓN RESIDENCIA SUACASA”
LOCALIDADE E CONCELLO: SILVALONGA, SAN SADURNIÑO
PROMOTORA: MARÍA MAR LÓPEZ VIGO
PROXECTO  PRODUTIVO: AMPLIACIÓN DUN CENTRO RESIDENCIAL DE 24 PRAZAS, ENGADINDO DÚAS UNIDADES RESIDENCIAIS DIFERENCIADAS, CON ESPAZO PARA ALBERGAR A 15 PERSOAS E UNHA VIVENDA COMUNITARIA
INVESTIMENTO: 1.051.050,96 €
PORCENTAXE AXUDA: 49,40 %
IMPORTE DA AXUDA: 200.000,00 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO