O DOGA do 18 de Marzo de 2.021 publica o Acordo que modifica as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4),cofinanciadas co Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014‑2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

Estas bases rexeran as vindeiras convocatorias de axudas para as anualidades de 2.021 e 2.022. Estando prevista a publicación da convocatoria de axudas para esta anualidade de 2.021 o vindeiro mes de Abril.