L17-1920-24-0014 “VIVENDA PARA PROMOCIÓN DE VIDA AUTÓNOMA E SERVIZO DE RESPIRO FAMILIAR”
LOCALIDADE E CONCELLO: O CRUCEIRO (O VAL), NARÓN
PROMOTOR: ASOCIACIÓN NOSA SEÑORA DE CHAMORRO
PROXECTO NON PRODUTIVO: CONSTRUCCIÓN DUNHA VIVENDA MODULAR COA FINALIDADE DE PRESTAR O APOIO E O ACOMPAÑAMENTO NECESARIO PARA MELLORAR A CALIDADE DE VIDA DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL QUE QUEREN VIVIR DE FORMA INDEPENDENTE, E POR OUTRA PARTE SER SERVIZO DE RESPIRO PARA AS PERSOAS OU FAMILIARES QUE O NECESITEN
INVESTIMENTO:  145.488,69 €
PORCENTAXE AXUDA: 89,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 103.519,99 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO