L19-1920-24-0114 “RESIDENCIA DA COSTA VERDECENTE”
LOCALIDADE E CONCELLO: FRANZA, MUGARDOS
PROMOTOR: IAGO TRIANA LÓPEZ
PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DUNHA RESIDENCIA CANINA PARA CUIDADOS, CRIADEIRO,RECREO E ADESTRAMENTO CANINO
INVESTIMENTO: 247.580,59 €
PORCENTAXE AXUDA: 46,40 %
IMPORTE DA AXUDA: 111.974,10 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO