L21-1920-24-0176 “REHABILITACIÓN E REFORMA DUN EDIFICIO DESTINADO A TANATORIO/VELORIO EN FENE”
LOCALIDADE E CONCELLO: PERLÍO,FENE
PROMOTOR: INSTITUTO DE MEDICINA Y TANATOLOGÍA SAN LORENZO, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA CREACIÓN DE 3 SALAS FÚNEBRES EN FENE
INVESTIMENTO: 376.750,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 35,60 %
IMPORTE DA AXUDA: 134.123,00 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO