L21-1920-24-0151 “REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO EN RÍO BAIXOLO EN SESELLE, ARES”
LOCALIDADE E CONCELLO: LUGAR RÍO CAAMOUCO, ARES
PROMOTOR: CONCELLO DE ARES
PROXECTO NON PRODUTIVO: REHABILITACIÓN DUN LAVADOIRO DE PROPIEDADE MUNICIPAL, BEN DE INTERESE COMÚN QUE SIMBOLIZA A ORGANIZACIÓN SOCIAL TRADICIONAL, PRETÉNDESE RECUPERAR E PROTEXER O  VALOR HISTÓRICO E CULTURAL
INVESTIMENTO: 23.573,86 €
PORCENTAXE AXUDA: 51,88 %
IMPORTE DA AXUDA: 10.028,41 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO