L21-1920-24-0167 “RECUPERACIÓN E MELLORA DO LAVADOIRO DE CARIÑO”
LOCALIDADE E CONCELLO: CARIÑO
PROMOTOR: CONCELLO DE CARIÑO
PROXECTO NON PRODUTIVO: RECUPERACIÓN DUN ANTIGO LAVADOIRO CONSTRUIDO NO 1950
INVESTIMENTO: 19.411,43 €
PORCENTAXE AXUDA: 56,25 %
IMPORTE DA AXUDA: 10.910,42 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO