L18-1920-24-0085 “PROXECTO DE MELLORAS TECNOLÓXICAS EN QUEIXERÍA”
LOCALIDADE E CONCELLO: CALZADOS, A CAPELA
PROMOTOR: COOPERATIVA DE PRODUTORES CAMPO CAPELA, S.C.G.
PROXECTO PRODUTIVO: DOTACIÓN DUN SECADEIRO DE QUEIXOS E UN PASTEURIZADOR DE LEITE
INVESTIMENTO: 57.768,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 47,90 %
IMPORTE DA AXUDA: 27.670,87 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO