L21-1920-24-0164 “POSTA EN VALOR DA NECRÓPOLE NOLÍTICA DO MONTE DO CHÁ”
LOCALIDADE E CONCELLO: BRIÓN, FERROL
PROMOTORA: ASOCIACIÓN COMUNEIROS DO CHÁ
PROXECTO NON PRODUTIVO: RUTA DE ARQUEOTURISMO BASEADA NA PROMOCIÓN DO PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO MEGALÍTICO DOS MONTES DO CHÁ DE BRIÓN
INVESTIMENTO: 8.453,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 55,63 %
IMPORTE DA AXUDA: 4.702,40 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO