L21-1920-24-0178 “OBRADOIRO LÁCTEO ARTESANAL EN ROIDIZ”
LOCALIDADE E CONCELLO: ROIDIZ, AS PONTES
PROMOTORA: TERESA MOLINA SANTIAGO, AMORELEITE S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DUNHA LEITERÍA A PARTIR DA PRODUCIÓN LEITEIRA ECOLÓXICA DA GRANXA AFINCADA NO LUGAR DE ROIDIZ, EN RIBADEUME
INVESTIMENTO: 58.153,75 €
PORCENTAXE DE AXUDA: 45,80 %
IMPORTE DA AXUDA: 26.511,22 €
ESTADO DO PROXECTO: EN EXECUCIÓN