L21-1920-24-0153 “MELLORAS TECNOLÓXICAS EN QUEIXERÍA”
LOCALIDADE E CONCELLO: A FAEIRA, AS PONTES
PROMOTOR: QUESERÍAS DEL EUME, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: PROXECTO PARA MELLORAR AS CONDICIÓNS DE PRODUCIÓN NA ELABORACIÓN DE QUEIXOS,CONSISTENTE NA ADQUISICIÓN DUN NOVO DEPÓSITO DE ALMACENAXE DE LEITE, DE 30.000 LITROS
INVESTIMENTO: 35.098,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 42,20 %
IMPORTE DA AXUDA: 14.811,36 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO