L17-1920-24-0012 “MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA NUNHA EXPLOTACIÓN DE LEITE PARA A ELABORACIÓN DE XEADOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: O CANCELO (BEMANTES), MIÑO
PROMOTOR: COOPERATIVA AGRARIA PROVINCIAL A CORUÑA
PROXECTO PRODUTIVO: INSTALACIÓNS DE EQUIPOS DESTINADOS Á REDUCIÓN DO CONSUMO EN ENERXÍA ELECTRICA (KW), E ELABORACIÓN DE XEADO DE CREMA ARTESÁN
INVESTIMENTO: 112.135,85 €
PORCENTAXE AXUDA: 49,10 %,
IMPORTE DA AXUDA: 55.058,70 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO