L17-1920-24-0024 “MARESSENTIAS, PRODUCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINAIS E CONDIMENTARIAS”
LOCALIDADE E CONCELLO: FRANZA, MUGARDOS
PROMOTOR: BRAIS MARTÍNEZ FRANCISCO
PROXECTO PRODUTIVO: PRODUCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS, MEDICINAIS E CONDIMENTARIAS
INVESTIMENTO: 27.269,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 47,60 %
IMPORTE DA AXUDA: 10.052,64 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO