L19-1920-24-0120 “LAVANDERÍA VALDOVIÑO”
LOCALIDADE E CONCELLO: VALDOVIÑO
PROMOTORA: CRISTINA PEDRE DURÁN
PROXECTO PRODUTIVO: APERTURA DUNHA LAVANDERÍA AUTOSERVIZO NO NÚCLEO URBÁN DE VALDOVIÑO
INVESTIMENTO: 54.924,35 €
PORCENTAXE AXUDA: 45,20 %
IMPORTE DA AXUDA: 23.390,99 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO