L21-1920-24-0163 “LAVANDERÍA AUTOSERVIZO EN MUGARDOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: MUGARDOS
PROMOTOR: LAVANDERÍA AUTOSERVICIOS SERJA, S.L.U.
PROXECTO PRODUTIVO: APERTURA DE LAVANDERÍA AUTOSERVIZO EN MUGARDOS
INVESTIMENTO: 62.217,79 €
PORCENTAXE AXUDA: 35,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 21.776,23 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO