L17-1920-24-0016 “INSTALACIÓNS PARA O ALMACENAMENTO, PREPARACIÓN E VENTA DE PRODUTOS DE ORIXE FORESTAL, CON FINS ENERXÉTICOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: BAÑOBRE (CASTRO), MIÑO
PROMOTOR: DANIEL BAÑOBRE LOMBA
PROXECTO PRODUTIVO: ADQUISICIÓN E ACONDICIONAMENTO DUN TERREO, ADECUACIÓN DUN GALPÓN PARA OFICINA E VESTIARIOS, CONSTRUCIÓN DE SECADEIRO E ALMACÉN DE MADEIRA, COMPRA DE MAQUINARIA, CREACIÓN DE PÁXINA WEB E EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA A COMPRA DE MADEIRA, SECADO E TRANSFORMACIÓN EN LEÑA PARA VENDA
INVESTIMENTO: 123.639,68 €
PORCENTAXE AXUDA: 44 %
IMPORTE DA AXUDA: 46.022,09 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO