Project Description

L17-1920-24-0016 “INSTALACIÓNS PARA O ALMACENAMENTO, PREPARACIÓN E VENTA DE PRODUTOS DE ORIXE FORESTAL, CON FINS ENERXÉTICOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: BAÑOBRE (CASTRO), MIÑO
PROMOTOR: DANIEL BAÑOBRE LOMBA
PROXECTO PRODUTIVO: AdquisiCIón E acondicionamento dun terreo, adecuación dun galpón para oficina e vestiarios, construción De secadeiro e almacén de madeira, compra de maquinaria, creación de páxina web e equipos informáticos para a compra de madeira, secado e transformación en leña para venda
INVESTIMENTO: 123.639,68 €
PORCENTAXE AXUDA: 44 %
IMPORTE DA AXUDA: 46.022,09 €