L17-1920-24-0023 “INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA: MELLORA DA COMUNICACIÓN VERTICAL NO EDIFICIO DA CASA DA CULTURA”
LOCALIDADE E CONCELLO: CARIÑO
PROMOTOR: CONCELLO DE CARIÑO
PROXECTO NON PRODUTIVO: MELLORA DA ACCESIBILIDADE Á CASA DA CULTURA, BIBLIOTECA E SALÓN DE ACTOS DO CONCELLO DE CARIÑO
INVESTIMENTO: 79.978,07 €
PORCENTAXE AXUDA: 73,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 58.383,99 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO