L17-1920-24-0038 “HOTEL RURAL 1 ESTRELA”
LOCALIDADE E CONCELLO: VILAR, PONTEDEUME
PROMOTORA: MARÍA DEL CARMEN REY SAAVEDRA
PROXECTO PRODUTIVO: REHABILITACIÓN E EQUIPAMENTO DUNHA VIVENDA TRADICIONAL PARA CONVERTELA EN HOTEL RURAL DE 1 ESTRELA
INVESTIMENTO: 152.636,57 €
PORCENTAXE AXUDA: 46,40 %
IMPORTE DA AXUDA: 68.646,18 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO