L19-1920-24-0130 “GRANXA LABRADA, TURISMO ECUESTRE SOSTIBLE”
LOCALIDADE E CONCELLO: LUGAR LABRADA, GRAÑAS DO SOR, MAÑÓN
PROMOTORA: SARA GASCÓN PÉREZ
PROXECTO  PRODUTIVO: PENSIÓN RURAL E ACTIVIDADE DE TURISMO ECUESTRE, QUE SERÁ COMPLEMENTARIA COA DE HOSPEDAXE
INVESTIMENTO:  286.658,81 €
PORCENTAXE AXUDA: 50,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 143.329,42 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO