L18-1920-24-0071 “ESTAMPACIÓN E RECICLADO DE CERA”
LOCALIDADE E CONCELLO: GOENTE, AS PONTES
PROMOTOR: ASOCIACIÓN CASA DO MEL
PROXECTO PRODUTIVO: ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA , KIT DE ESTAMPACIÓN E LAMINADO DE CERA, PARA APROVEITAR A CERA DAS COLMEAS, MELLORANDO A CALIDADE, CUSTES E CONDICIÓNS SANITARIAS DAS MESMAS.
INVESTIMENTO: 9.661,16 €
PORCENTAXE AXUDA: 42,50 %
IMPORTE DA AXUDA: 2.961,26 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO