Project Description

L18-1920-24-0071 “ESTAMPACIÓN E RECICLADO DE CERA”
LOCALIDADE E CONCELLO: GOENTE, AS PONTES
PROMOTOR: ASOCIACIÓN CASA DO MEL
PROXECTO PRODUTIVO: adquisición dE maquinaria , kit de estampación e laminado de cera, para aproveitar a cera das colmeas, mellorando  A CALIDADE, CUSTES E condicións sanitarias das MESMAS
INVESTIMENTO: 9.661,16 €
PORCENTAXE AXUDA: 42,50 %
IMPORTE DA AXUDA: 3.873,42 €
ESTADO DO PROXECTO: EN EXECUCIÓN