L18-1920-24-0070 “EQUIPAMENTO OBRADORIO SERIGRAFÍA: TÚNEL DE SECADO”
LOCALIDADE E CONCELLO: PERLÍO, FENE
PROMOTOR: ASPANEPS, ASOCIACIÓN DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICOSOCIAIS
PROXECTO NON PRODUTIVO: DOTACIÓN DUN TÚNEL DE SECADO PARA MELLORAR O PROCESO DE TRABALLO DO TALLER OCUPACIONAL DE SERIGRAFÍA DA ASOCIACIÓN
INVESTIMENTO: 6.352,50 €
PORCENTAXE DE AXUDA: 88,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 5.590,20 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO