L21-1920-24-0158 “EQUIPACIÓN CENTRO OCUPACIONASL ASPANEPS”
LOCALIDADE E CONCELLO: PERLÍO, FENE
PROMOTOR: ASPANEPS
PROXECTO NON PRODUTIVO: DOTAR AO TALLER DE SERIGRAFÍA DUNHA CABINA DE LAVADO, ADQUISICIÓN DUN ORDENADOR PORTÁTIL E TABLETS PARA TRABALLAR CON USUARIOS ESPECÍFICOS
INVESTIMENTO: 1.940,72 €
PORCENTAXE AXUDA: 84,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 1.630,20 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO