L17-1920-24-0053 “DOTACIÓN DUN AULA CEMIT E UNHA AULA DE USOS MÚLTIPLES NO EDIFICIO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS ANTIGA CASA DO CONCELLO”
LOCALIDADE E CONCELLO: CABANAS
PROMOTOR: CONCELLO DE CABANAS
PROXECTO NON PRODUTIVO: ADECUACIÓN DE DÚAS SALAS  DO EDIFICIO DE SERVIZOS SOCIOCULTURAIS NA ANTIGA CASA DO CONCELLO PARA  AULA DE INFORMÁTICA
INVESTIMENTO: 60.000 €
PORCENTAXE AXUDA: 64,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 37.743,84 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO