L17-1920-24-0017 “CREACIÓN E ACONDICIONAMENTO DE COMEDORES ESCOLARES MUNICIPAIS”
LOCALIDADE E CONCELLO: FRANZA, MUGARDOS
PROMOTOR: CONCELLO DE MUGARDOS
PROXECTO N ON PRODUTIVO: CREACIÓN DUN COMEDOR ESCOLAR NO CEIP SANTIAGO APOSTOL NA PARROQUIA DE FRANZA
INVESTIMENTO: 28.371,91 €
PORCENTAXE AXUDA: 67,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 18.427,04 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO