L21-1920-24-0152 “A LAVANDARÍA DO CAMIÑO”
LOCALIDADE E CONCELLO: SAN PEDRO DE ANCA, NEDA
PROMOTORA: ANA BELÉN OCAMPO LÓPEZ
PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DUNHA LAVANDERÍA DE AUTOSERVIZO, PARA DAR SERVIZO AOS VECIÑOS E EMPRESAS DA ZONA E AOS PEREGRINOS E TURISTAS QUE VISITAN O CONCELLO
INVESTIMENTO: 55.599,90 €
PORCENTAXE AXUDA: 33,80%,
IMPORTE DA AXUDA: 9.177,48 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO