L18-1920-24-0103 “CREACIÓN DE CENTRO COMARCAL DE APOIO AO DESENVOLVEMENTO RURAL”
LOCALIDADE E CONCELLO: MOECHE
PROMOTOR: CONCELLO DE MOECHE (EN AGRUPACIÓN)
PROXECTO NON PRODUTIVO: CREACIÓN DUN CENTRO COMARCAL DE APOIO AO DESENVOLVEMENTO RURAL NOS CONCELLOS DE  MOECHE, SAN SADURNIÑO, VALDOVIÑO E CERDIDO, OFRECENDO SERVIZOS DE ASESORAMENTO E FORMACIÓN, OBRADOIRO DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUTOS AGROALIMENTARIOS, E OUTROS PROXECTOS EXPERIMENTAIS
INVESTIMENTO: 201.604,76 €
PORCENTAXE AXUDA: 90,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 118.420,44 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO