L17-1920-24-0032 “CONSOLIDACIÓN DOS TORREÓNS DEFENSIVOS DO CASTELO DO CASÓN”
LOCALIDADE E CONCELLO: SAN ADRIÁN DE VEIGA, ORTIGUEIRA
PROMOTOR: CONCELLO DE ORTIGUEIRA
PROXECTO NON PRODUTIVO: PROXECTO ARQUEOLÓXICO PARA A CONSOLIDACIÓN DOS CATRO TORREÓNS DEFENSIVOS DO CASTELO DO CASÓN
INVESTIMENTO: 24.439,78 €
PORCENTAXE AXUDA: 60,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 13.368,20 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO