L18-1920-24-0086 “COMPRA DUNHA FURGONETA DE 9 PRAZAS PARA UN CENTRO DE MENORES”
LOCALIDADE E CONCELLO: STA. MARÍA DE  MOGOR (O BARQUEIRO), MAÑÓN
PROMOTOR:  INSTITUTO DE HERMANAS APOSTÓLICAS DE CRISTO CRUCIFICADO
PROXECTO NON PRODUTIVO: ADQUISICIÓN DUNHA FURGONETA PARA O TRASLADO DE MENORES INTERNOS NO SEU CENTRO
INVESTIMENTO: 23.499,99 €
PORCENTAXE AXUDA : 84,00%
IMPORTE DA AXUDA: 19.739,99 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO