L19-1920-24-0116 “COMESETAS PRODUTOS MICOLÓXICOS”
LOCALIDADE E CONCELLO: OS CHAOS (DOROÑA), VILARMAIOR
PROMOTOR: COMESETAS, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DE EMPRESA DEDICADA Á VENTA DE SETAS E PRODUTOS MICOLÓXICOS
INVESTIMENTO: 2.929,10 €
PORCENTAXE AXUDA: 48,20 %
IMPORTE DA AXUDA: 1.194,22 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO