Project Description

L18-1920-24-0095 “CENTRO DEPORTIVO NOVA SAÚDE”
LOCALIDADE E CONCELLO: CARIÑO
PROMOTOR: ALEJANDRO BARREIRO GONZÁLEZ
PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DUN XIMNASIO NO CONCELLO DE CARIÑO
INVESTIMENTO: 77.378,03 €
PORCENTAXE AXUDA: 39,80 %
IMPORTE DA AXUDA: 30.796,46 €
ESTADO DO PROXECTO: EN EXECUCIÓN