L18-1920-24-0090 “CENTRO DE RENVASADO, TRANSFORMACIÓN E FUNDIDO”
LOCALIDADE E CONCELLO: VILELA (LAMAS), SAN SADURNIÑO
PROMOTOR: LÁCTEOS ALGRA, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN, COA DOTACIÓN DUNHA NOVA SALA DE TRABALLO PARA REALIZAR AS LABORES DE REENVASAR E PORCIONAR OS PRODUTOS, TRANSFORMACIÓN DE MANTECA E FUNDICIÓN DE QUEIXO
INVESTIMENTO: 14.268,55 €
PORCENTAXE AXUDA: 44,90 %
IMPORTE DA AXUDA: 4.946,36 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO