L18-1920-24-0088 “CENTRO DE DÍA LAR DO EUME”
LOCALIDADE E CONCELLO: PONTEDEUME
PROMOTOR: LAR DO EUME, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DUN CENTRO DE DÍA EN PONTEDEUME
INVESTIMENTO: 186.960,33 €
PORCENTAXE AXUDA: 43,40 %
IMPORTE DA AXUDA: 76.016,04 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO