L18-1920-24-0087 “AULAS FORMATIVAS PRELABORAIS”
LOCALIDADE E CONCELLO: SAN PEDRO DE LEIXA, FERROL
PROMOTOR: ASPANAES, ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA
PROXECTO NON PRODUTIVO:  FOMENTO DE ALTERNATIVAS ESPECIALIZADAS NA CAPACITACIÓN E FORMACIÓN DAS PERSOAS CON TEA
INVESTIMENTO: 99.637,43 €
PORCENTAXE AXUDA: 86,00%,
IMPORTE AXUDA: 85.198,70 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO