L18-1920-24-0094 “AMPLIACIÓN COBERTURA REDE WIFI ICOEUME”
LOCALIDADE E CONCELLO: AS PONTES, ARES E SAN SADURNIÑO
PROMOTOR: INSTALACIONES Y COMUNICACIONES DEL EUME, S.L.
PROXECTO PRODUTIVO: EQUIPAMENTO E ESTUDOS PARA MELLORAR A CAPACIDADE DOS REPETIDORES DE AS PONTES, ARES E  SAN SADURNIÑO
INVESTIMENTO: 43.789,00 €
PORCENTAXE AXUDA: 40,10 %,
IMPORTE DA AXUDA: 16.667,79 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO