L19-1920-24-0111 “AMPLIACIÓN CENTRO OCUPACIONAL ASPANEPS CUN NOVO LOCAL E DIVERSIFICACIÓN ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NEL”
LOCALIDADE E CONCELLO: PERLÍO, FENE
PROMOTOR: ASPANEPS, ASOCIACIÓN DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICOSOCIAIS
PROXECTO NON PRODUTIVO: ACONDICIONAMENTO DUN BAIXO PARA ÁREA DE DESCANSO E OCIO, MINIPISO, E TRASLADO DO TALLER DE SERIGRAFÍA
INVESTIMENTO: 67.988,47 €
PORCENTAXE AXUDA: 86,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 58.005,56 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO