L17-1920-24-0035 “ACONDICIONAMENTO/ADAPTACIÓN/EQUIPAMENTO DE LOCAIS DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE FORMACIÓN HOMOLOGADO”
LOCALIDADE E CONCELLO: ORTIGUEIRA
PROMOTOR: CONCELLO DE ORTIGUEIRA
PROXECTO NON PRODUTIVO: ADECUACIÓN E MELLORA DE LOCAIS EXISTENTES NUNHA NAVE INDUSTRIAL SITA NO POLÍGONO INDUSTRIAL DE CUIÑA (ORTIGUEIRA): DÚAS AULAS HOMOLOGADAS PARA 25 E 15 ALUMNOS RESPECTIVAMENTE E 3 OFICINAS PARA O PROFESORADO. AS OBRAS DE: ACCESIBILIDADE, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DUN ELEVADOR HIDRÁULICO, ADAPTACIÓN DUN ASEO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA
INVESTIMENTO: 65.044,74€
PORCENTAXE AXUDA: 71,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 37.928,95 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO