Project Description

L17-1920-24-0035 “ACONDICIONAMENTO/ADAPTACIÓN/EQUIPAMENTO DE LOCAIS DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO DE FORMACIÓN HOMOLOGADO”
LOCALIDADE E CONCELLO: ORTIGUEIRA
PROMOTOR: CONCELLO DE ORTIGUEIRA
PROXECTO NON PRODUTIVO:
INVESTIMENTO:
PORCENTAXE AXUDA: 71,00 %
IMPORTE DA AXUDA: 37.928,95 €
ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO