O pasado Martes 11 de Febreiro presentouse no Centro de Dinamización Empresarial de Seara sito no Polígono Empresarial de Penapurreira en As Pontes o programa de “Mellora da eficiencia das explotacións agrogandeiras”.

Durante a xornada presentáronse os obxectivos de Seitura 22 como Asociación de Desenvolvemento en relación co sector primario, que levaron a poñer en marcha este programa.

Deuse a coñecer á empresa que vai prestar a asistencia técnica; Xestión Agrogandeira e Natureza S.L., que ademais de recordar os obxectivos e beneficios a acadar con dito programa, repasou a implicación e compromisos necesarios para poder participar no proxecto.

Ao finalizar a sesión unha quincena de explotacións confirmou a súa participación no proxecto.