COMESETAS PRODUTOS MICOLÓXICOS

    L19-1920-24-0116 “COMESETAS PRODUTOS MICOLÓXICOS” LOCALIDADE E CONCELLO: OS CHAOS (DOROÑA), VILARMAIOR PROMOTOR: COMESETAS, S.L. PROXECTO PRODUTIVO: CREACIÓN DE EMPRESA DEDICADA Á VENTA DE SETAS E PRODUTOS MICOLÓXICOS INVESTIMENTO: 2.929,10 € PORCENTAXE AXUDA: 48,20 % IMPORTE DA AXUDA: 1.194,22 € ESTADO DO PROXECTO: FINALIZADO

Go to Top