AMPLIACIÓN COBERTURA REDE WIFI ICOEUME

L18-1920-24-0094 “AMPLIACIÓN COBERTURA REDE WIFI ICOEUME” LOCALIDADE E CONCELLO: AS PONTES, ARES E SAN SADURNIÑO PROMOTOR: INSTALACIONES Y COMUNICACIONES DEL EUME, S.L. PROXECTO PRODUTIVO: EQUIPAMENTO E ESTUDOS PARA MELLORAR A CAPACIDADE DOS REPETIDORES DE AS PONTES, ARES E  SAN SADURNIÑO INVESTIMENTO: 43.789,00 € PORCENTAXE AXUDA: 40,10 %, IMPORTE DA AXUDA: 17.559,39 € ESTADO DO PROXECTO: EN EXECUCIÓN

ESTAMPACIÓN E RECICLADO DE CERA

L18-1920-24-0071 “ESTAMPACIÓN E RECICLADO DE CERA” LOCALIDADE E CONCELLO: GOENTE, AS PONTES PROMOTOR: ASOCIACIÓN CASA DO MEL PROXECTO PRODUTIVO: adquisición dE maquinaria , kit de estampación e laminado de cera, para aproveitar a cera das colmeas, mellorando  A CALIDADE, CUSTES E condicións sanitarias das MESMAS INVESTIMENTO: 9.661,16 € PORCENTAXE AXUDA: 42,50 % IMPORTE DA AXUDA: 3.873,42 € ESTADO

Go to Top